03-06-2014« 

Terminis legals de responsabilitat de garantia de construcció

Els defectes de la construcció i l'obligació del constructor de respondre davant dels mateixos en els terminis legals , es regeix pel Codi de Construcció espanyol vigent des de l'any 2000 amb la " Llei d'Ordenació de l' Edificació" ( LOE ).

Els períodes de garantia depenent dels defectes són :

  • UN ANY després del final d'obra de l'immoble :

Han de ser reclamats dins del primer any , els danys o els defectes purament estètics i d'acabats , com fissures en el guix per exemple.

  • TRES ANYS després del final d'obra de l'immoble :

Aquest període cobreix els danys o els defectes que puguin afectar la funcionalitat i l'habitabilitat de l'immoble i/o edifici. Humitats, filtracions o esquerdes per exemple.

  • DEU ANYS després del final d'obra de l'immoble :

Aquest període cobreix els danys o els defectes greus de disseny i planificació que afecten l'estructura, seguretat i estabilitat de l'immoble i/o edifici.


OK